Microbiologia

Jornada de Microbiologia (dijous 12 de juliol de 2012)

Sala Pere Coromines, IEC

SESSIÓ DEL MATÍ

Moderadora: Teresa Vinuesa, UB

9.15-10.00 h

Epigenètica i evolució en bacteris

Miquel Viñas, Universitat de Barcelona

10.00-10.45 h

La patogènia com a simbiosi imperfecta

Josep Casadesús, Universidad de Sevilla

10.45-11.30 h

Endosimbiosi i evolució

Juli Peretó, Universitat de València

11.30-12.00 h

Pausa

12.00-14.15 h

Conferències plenàries (coorganitzades amb les Seccions d’Aqüicultura, Ecologia i Virologia)

14.15-15.30 h

Dinar

15.30-16.15 h

SESSIÓ DE LA TARDA

Moderadora: Montserrat Agut, IQS

Remediació i cooperació

Balbina Nogales, Universitat de les Illes Balears

16.15-17.00 h

Microorganismes extremòfils i la vida més enllà

Ricard Amils, Universidad Autónoma de Madrid

17.00-17.45 h

La biosfera dels bacteris rars: la cooperativa més gran i més antiga del món

Carles Pedrós-Alió, Institut de Ciències del Mar, CSIC

17.45-18.30 h

Taula Rodona

®